ژنراتور ازن با ظرفیت های ۲۰۰ تا ۵۰۰ گرم در ساعت

توضیحات

  • ژنراتور ازن صنعتی با ظرفیت های ۲۰۰ تا ۵۰۰ گرم در ساعت
  • ظرفیت بالا و مصرف برق پایین
  • قابلیت تغذیه با  اکسیژن ساز یا کمپرسور هوا
  • با دوام و مناسب محیط های صنعتی
  • تزریق به آب برای گندزدایی و ضدعفونی  استخرها جایگزینی عالی برای کلر
  • بهترین انتخاب برای گندزدایی، استریل و ضدعفونی در صنایع غذایی، صنایع شیلات
  • گندزدایی در تصفیه فاضلاب