چراغ uv اتاق عمل ۶ شعله با ریموت و تایمر

توضیحات

چراغ یووی اتاق عمل

۶ شعله

پرتابل

دارای  صفحه دیجیتال و تایمر برای برنامه ریزی زمان خاموش شدن خودکار دستگاه

ریموت کنترل جهت خاموش کردن دستگاه بدون ارتباط مستقیم

۶ عدد لامپ یووی ۳۰ وات

موارد عمده مصرف شامل اتاق عمل، بخش های عفونی، کارخانجات صنایع غذایی