چراغ یووی ۴ شعله پرتابل اتاق عمل مجهز به ریموت و تایمر

توضیحات

چراغ یووی ۴ شعله پرتابل

دارای  صفحه دیجیتال و تایمر برای برنامه ریزی زمان خاموش شدن خودکار دستگاه

ریموت کنترل جهت خاموش کردن دستگاه بدون ارتباط مستقیم

۴ عدد لامپ یووی ۳۰ وات

موارد عمده مصرف شامل اتاق عمل، بخش های عفونی، کارخانجات صنایع غذایی