ونتوری یک اینچ پرتاسل مجهز به شیر یک طرفه از جنس PVC

ونتوری پرتاسل یک اینچ

مجهز به شیر یک طرفه

جنس PVC

مقاوم در برابر ازن

 

توضیحات

ونتوری پرتاسل یک اینچ

مجهز به شیر یک طرفه

جنس PVC

مقاوم در برابر ازن

فشار کاری ۵ بار