لامپ ۵۰۰۰ کلوین ۱۸ وات ناروا

لامپ ۵۰۰۰ کلوین ۱۸ وات ناروا

مدل : LT 18w/950 daylight

قابل استفاده در صنعت چاپ، کارگاه های گرافیک، معاینه صنعتی لابراتوارهای فتوگرافیک

توضیحات

لامپ ۵۰۰۰ کلوین ۱۸ وات ناروا

مدل : LT 18w/950 daylight

قابل استفاده در صنعت چاپ، کارگاه های گرافیک، معاینه صنعتی لابراتوارهای فتوگرافیک