لامپ یووی ۳۶ وات اسرام ایتالیا

لامپ یووی ۳۶ وات اسرام

ساخت کشور ایتالیا

تایپ C  مناسب ضدعفونی و میکروب زدایی

ازن تولید نمی کند

بسیار با کیفیت

طول ۴۰ سانت

 

توضیحات

لامپ یووی ۳۶ وات اسرام ایتالیا

ساخت کشور ایتالیا

تایپ C  مناسب ضدعفونی و میکروب زدایی

ازن تولید نمی کند

بسیار با کیفیت

طول ۴۰ سانت