لامپ یووی ۳۰ وات اسرام

یووی تایپ C اسرام

۳۰ وات

۹۰ سانت

مخصوص ضدعفونی سطوح و محیط

توضیحات

لامپ یووی تایپ C مخصوص ضدعفونی سطوح و محیط

۹۰ سانت، G13 ، T8

محصول شرکت اسرام

تایپ سی