لامپ یووی ۲۵ وات اسرام

لامپ یووی ۲۵ وات اسرام

ساخت کشور روسیه

مخصوص ضدعفونی و میکروب زدایی و ویروس کشی

طول ۴۵ سانت (توان بسیار عالی نسبت به سایز) مناسب فضاهای محدود ، تجهیزات ضدعفونی و کانال های تهویه

قاب و رفلکتور مخصوص این لامپ  موجود است.

 

توضیحات

لامپ یووی ۲۵ وات اسرام

ساخت کشور روسیه

مخصوص ضدعفونی و میکروب زدایی و ویروس کشی

طول ۴۵ سانت (توان بسیار عالی نسبت به سایز) مناسب فضاهای محدود ، تجهیزات ضدعفونی و کانال های تهویه

قاب و رفلکتور مخصوص این لامپ  موجود است.