انواع لامپ یووی اسرام تایپ C برای ضدعفونی

توضیحات

لامپ های تخصصی  یووی اسرام

ویژه ضدعفونی محیط و سطوح

برند معتبر و با کیفیت