قاب لامپ یووی ۸ وات

قاب لامپ یووی ۸ وات

۳۰ سانتی

مناسب برای لامپ های یووی و بلک لایت یووی

مارک دیجی لمپ

توضیحات

قاب لامپ یووی ۸ وات

۳۰ سانتی

مناسب برای لامپ های یووی و بلک لایت یووی

مارک دیجی لمپ