قاب لامپ یووی ۶ وات

قاب لامپ یووی ۶ وات

۲۲ سانتی متر

مناسب برای لامپ های یووی و بلک لایت یووی

مارک دیجی لمپ

توضیحات

قاب لامپ یووی ۶ وات

۲۲ سانتی متر

مناسب برای لامپ های یووی و بلک لایت یووی

مارک دیجی لمپ