فسلاک (Phoslock)

کنترل، مهار و حذف جلبک های سبز-آبی

جذب و حذف سریع فسفات و کاهش آن به پایین تر از حد استاندارد

کاهش ترکیبات ایجاد کننده طعم و مزه در آب مانند Gesmin و (MIB (Methyl-Iso-borneo

توضیحات

کنترل، مهار و حذف جلبک های سبز-آبی

جذب و حذف سریع فسفات و کاهش آن به پایین تر از حد استاندارد

کاهش ترکیبات ایجاد کننده طعم و مزه در آب مانند Gesmin و (MIB (Methyl-Iso-borneo

سازگار با محیط زیست و بی ضرر برای انسان و موجودات آبزی

تاثیر طولانی در جلوگیری از آزاد شدن فسفات از بستر

برگشت ناپذیر بودن واکنش فسلاک با فسفات تحت شرایط محیطی متغیر (هوازی، بی هوازی در محدوده PH وسیع ۴ الی ۱۱

تغییر اکوسیستم محیط آبی

محل های  استفاده:

دریاچه های طبیعی، مصنوعی، سد ها، رودخانه ها و کانال های آب

مخازن تصفیه آب . کانال های آبیاری

حوضچه های تصفیه فاضلاب

استخر های پرورش ماهیان گرمابی و پرورش میگو