دستگاه تصفیه و ضدعفونی هوا مدل هوانیک

هوانیک محفظه ایست که با وجود یک عدد لامپ یووی/ازن می تواند در حضور افراد ضدعفونی انجام دهد.

 

توضیحات

  • تصفیه، تازه کننده و ضدعفونی هوا با روش پرتودهی فرابنفش و اکسیژن فعال
  • حذف باکتری، ویروس، قارچ و گپک از محیط
  • حذف بوی زائد از محیط مانند بوی پخت و پز مواد غذایی، سیگار، سرویس های بهداشتی و فاضلاب

مکان های مورد استفاده:

  • منازل
  • رستوران ها
  • مطب ها
  • بیمارستان ها، اتاق های عمل، بخش های عفونی
  • صنایع غذایی و دارویی
  • ازمایشگاه ها
  • پت شاپ ها