ژنراتور ازن صنعتی ۲۰ تا ۱۰۰ گرم

توضیحات

  • ژنراتور ازن به صورت ماژولار  سری MOG  با ظرفیت های ۲۰ تا ۱۰۰ گرم در ساعت
  • کنترل پنل به صورت آپشن
  • واحدهای ثابت  (ماژول) ۲۰ گرم بر ساعت که تا ۱۰۰ گرم قابل تعبیه کنار یکدیگر است  (ظرفیت هر کیس ۲۰ گرم بر ساعت) مطابق شکل.
  • هر کنترل پنل ۵ دستگاه ۲۰ گرم در ساعت ازن ساز را به صورت یک واحد نظارت می کند.