ازن ژنراتور ۴۰ گرم در ساعت

ازن ژنراتور  با ظرفیت ۴۰ گرم در ساعت

کنترل پنل انتخابی در صورت تمایل خریدار

توضیحات

ازن ژنراتور ۴۰ گرم در ساعت

امکان تغذیه با اکسیژن یا هوای فشرده

دارای کنترل پنل انتخابی در صورت تمایل خریدار

مشخصات فنی:

مدل MOG 40
جریان برق (آمپر) ۰٫۷۰

(هفتاد صدم آمپر)

گاز تغذیه کننده هوا اکسیژن
اکسیژن خالص ۹۰<
جریان گاز (لیتر در دقیقه) ۴۰ ۸
خروجی ازن (گرم در ساعت) ۱۶~ ۴۰
ابعاد (سانتیمتر) طول ۵۱
عرض ۴۰
ارتفاع ۴۶
وزن (کیلوگرم) ۲۵
دمای کارکرد (سانتیگراد) ۵~۳۰
فشار کارکرد (بار) ۰٫۳~۰٫۷
غلظت ازن (wt%) ۱۸-۱
نقطه شبنم (سانتیگراد) ۶۰-
روغن(ppm) ۰٫۱
اندازه ذرات (نانومتر) ۱۰۰۰
مواد آلی (ppm) ۱۵
فشار ورودی (بار) ۱