ازن ژنراتور های بالاتر از ۰٫۵ کیلوگرم بر ساعت

توضیحات

ازن ژنراتور با ظرفیت تولید تا ۱۰ کیلوگرم بر ساعت

ساخت قطعات  اصلی در داخل کشور تحت لیسانس

امکان تغذیه با هوا یا اکسیژن به صورت دلخواه

سیستم های محافظتی و هشدار دهنده  دما