ازن ساز خانگی بدون تایمر

ازن ساز خانگی

مناسب برای  ضدعفونی هوا، آب، سطوح، دست و صورت و موادغذایی و لوازم و ابزار مشکوک به آلودگی ویروسی و میکروبی

 

  • ظرفیت تولید ۲۵۰ میلی گرم در ساعت
  • غلظت یک پی پی ام

توضیحات

ازن ساز خانگی

مناسب برای  ضدعفونی هوا، آب، سطوح، دست و صورت و موادغذایی و لوازم و ابزار مشکوک به آلودگی ویروسی و میکروبی

بدون نیاز به هیچ نوع ماده ثانویه فقط به برق بزنید و از اکسیژن فعال (اتم اکسیژن) برای اربین بردن باکتری ها و ویروس ها بهره ببرید.

میتوانید میوه و سبزی جات را ضدعفونی کنید.کار می کند.

وسایل خرید خود را پس از ورود به منزل با قرار دادن شلنگ تزریق درون کیسه پلاستیکی ضدعفونی کنید.

نیاز به شارژ و ماده ثانویه ندارد و فقط با برق

 

  • ظرفیت تولید ۲۵۰ میلی گرم در ساعت
  • غلظت یک پی پی ام