دستگاه های خانگی ازن ساز که دارای کاربری و مصارف خانگی برای ضدعفونی باکتری و ویروس در آب، هوا و سطوح  لوازم و چیزها در منازل کاربرد دارند.

نمایش دادن همه 2 نتیجه