لامپ های فرابنفش

لامپ های فرابنفش میزان کمی جیوه داخل لوله خود دارند. هنگامی که جریان الکتریسته از داخل لامپ عبور می کند، جیوه برانگیخته شده و پرتو فرابنفش یا اولترا ویوله منتشر می کند. طول موج دقیق منتشر شونده به فشار فضای داخل لامپ بستگی دارد. لامپ های به اصطلاح فشار متوسط (Low Pressure) یا LP تا فشار کمی (در حدود ۱ تا ۱۰ پاسکال) تخلیه می شوند. این لامپ ها نور مناسب میکروب کشی (UVC)  با طول موج یگانه در طول موج تقریبی ۲۵۴ نانومتر منتشر می کنند. لامپ های متوسط فشار نیز تا حد متوسط طیف گسترده تری از پرتو فرابنفش با شدتی بالاتر بین ۲۵۴ تا ۲۵۶ نانومتر تولید می کنند. لامپ های فشار پایین و لامپ های به اصطلاح آملگام تقریبا دوبرابر بیشتر انرژی الکتریکی را به پرتو UVC در مقایسه با لامپ های فشار متوسط تبدیل می کنند.  اما لامپ های فشار متوسط انرژی UVC بیشتری نسبت به لامپهای فشار پایین ساتع می کنند. هنگام استفاده از لامپها برای استفاده درموارد خاص ملاحظات مختلفی را باید درنظر بگیریم. ماهیت این تصمیم گیر بسیار پر جزئیات است که در این مقاله نمی گنجد. اما به همین بسنده می کنیم که لامپ های پر فشار و کم فشار هر دو در میکروب کشی موثرند.